Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen - page X

11
leverandører som skal strekkodemerke GTIN‐13‐nummeret, benyttes EAN‐13‐symbolet.
Vi anbefaler at EAN‐13.symbolet benyttes på alle forpakningsnivåer dvs. F‐pak, D‐pak og
T‐pak. Veldig små produkter (F‐pak) nummereres med GTIN‐8 og strekkodemerkes med
EAN‐8‐symbolet.
EAN‐13 symbolet med GTIN‐13
ITF‐14 symbolet
ITF‐symbolet kan kun benyttes på M‐pak, D‐pak og T‐pak (ytteremballasje). Normalt
benyttes ITF symbolet i de tilfeller hvor EAN/UPC‐symbolet ikke gir tilfredsstillende
avlesning. Det kan være tilfellet dersom overflaten er ujevn (for eksempel bølgepapp).
Legg merke til at ITF‐symbolet inneholder 14 siffer. For et GTIN‐13 må man derfor legge
til en 0 innledningsvis i nummeret når det skal strekkodemerkes med et ITF‐14‐symbol.
GS1‐128‐symbolet
GS1‐128‐symbolet gir muligheter til å strekkodemerke flere opplysninger i en og samme
strekkode.
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,...2
Powered by FlippingBook