Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen - page III

4
Innholdsfortegnelse
1 Forpakningsnivåer for VVS og VA‐materiell
5
F‐pak, M‐pak, D‐pak og T‐pak
5
Forpakningsenhetene F‐pak, M‐pak, D‐pak og T‐pak
6
Forpakningsenhetene F‐pak, D‐pak og T‐pak
6
Forpakningsenhetene F‐pak og T‐pak
7
Forpakningsenhet F‐pak = T‐pak
7
2 Generelt om identifikasjon og strekkodemerking
8
Identifikasjon av produkter – F‐pak, M‐pak, D‐pak og T‐pak
8
Regelverk for endring av GTIN
9
Regelverk for endring av NRF‐nummer
9
Strekkodemerking av produkter
9
EAN/UPC‐symbolet
10
ITF‐14 symbolet
10
GS1‐128 symbolet
10
Kvalitet på strekkodesymbolene
10
Identifikasjon av transportenheter (kolli)
11
3 Produktmerking av standard VVS og VA‐materiell
11
Merking av NRF‐nummer
11
Merking av F‐pak
11
Varetekst
12
Merkeeier
12
Praktiske retningslinjer knyttet til merking av F‐pak
12
Rørbunter/rør, plassering av strekkodesymbol
12
Eksempel på GS1 produktetikett for F‐pak med EAN/UPC symbol
13
Merking av M‐pak og D‐pak
13
Varetekst
13
Merkeier
13
Batch eller lot nr.
13
Dato
13
Praktiske retningslinjer knyttet til merking av M‐pak og D‐pak
14
Rørbunter – plassering av strekkodesymbol
14
Strekkodesymbolet på M‐pak og D‐pak – størrelse og plassering
14
I,II IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,...2
Powered by FlippingBook