Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen - page IV

5
Eksempel på GS1 produktetikett for M‐pak og D‐pak med EAN/UPC symbol 15
Eksempel på GS1 produktetikett for M‐pak og D‐pak med ITF‐14 symbol
15
Eksempel på GS1 produktetikett for M‐pak og D‐pak med GS1‐128 symbol 15
Merking av T‐pak
16
GTIN – Global Trade Item Number på T‐pak
16
Varetekst
16
Merkeeier
16
Ytterligere produktinformasjon
17
Batch eller lot nr.
17
Dato
17
Praktiske retningslinjer knyttet til merking av standard T‐pak
17
Strekkodesymbolet på T‐pak – størrelse og plassering
17
Rørbunter – plassering av strekkodesymbol
18
Beskrivelse og regler for hvordan de forskjellige forpakningene skal måles. 18
Eksempel på GS1 produktetikett for standardpall med GTIN for T‐pak
merket med EAN/UPC symbol
19
Eksempel på GS1 produktetikett for standardpall med GTIN for T‐pak
merket med EAN/UPC symbol
19
Eksempel på GS1 produktetikett for standardpall med GTIN for T‐pak
merket med GS1‐128 symbol
20
4 Merking av transportinformasjon
20
Transportenheter i VVS og VA‐bransjen
21
Merking av transportenheter
21
SSC‐kode
21
Transportenhet for kundepakket enhet
22
Navn, adresse etc. på avsender
22
Mottakers navn, adresse, etc.
22
Ved forsendelse via samlastingsterminal
22
Kjøpers referanse
22
Bruttovekt
22
Eksempler på GS1 transportetiketter
23
Transportetiketten – utforming og størrelse
23
Plassering av etiketter på transportenheter
23
Ulike opplysninger
24
Strekkodesymbolet på transportetiketten – størrelse og plassering
24
Vedlegg
24
Strekkodemerking av T‐pak med GS1‐128
25
Oversikt for merking av transportenheter med GS1‐128 symbol
25
I,II,III V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,...2
Powered by FlippingBook