Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen - page V

6
1. Forpakningsnivåer for VVS og VA‐materiell
VVS og VA‐materiell inndeles i følgende forpakningsnivåer
(Alle forpakningsnivåer kan omsettes i alle ledd i VVS og VA‐bransjen):
F‐Pak
«Forbrukerforpakning», enheten som gjerne kjøpes av forbruker
og som skannes i butikkassen (POS), eller kjøpes hos håndverker
eller entreprenør. En F‐pak skal alltid kunne pakkes som ett kolli,
der hvor dette ikke er mulig skal de enhetene som ikke kan inngå
i ett samlekolli utstyres med eget NRF og GTIN nummer. I VVS og
VA‐bransjen betegnes denne ofte som minste salgbare enhet eller
«salgsenhet». F‐pak kan også komme i en‐ eller flerpakninger.
M‐pak
«Mellomforpakning», enheten (f.eks. pose) som kan omsettes i
VVS og VA‐bransjen fra, grossist, butikk/lager og anleggsplass. Denne
inneholder flere F‐pak. (For M‐pak finnes det også noen spesial‐
varianter) Ikke alle produkter har både M‐pak og D‐pak
D‐pak
«Detaljistforpakning», enheten (kartong) som kan omsettes i
VVS og VA‐bransjen fra produsent/leverandør, grossist,
butikk/lager og
anleggsplass. Hvis produktet også har M‐pak, inneholder denne
flere M‐pak. Hvis produktet ikke har M‐pak, inneholder denne flere
F‐pak(For D‐pak finnes det også noen spesialvarianter) Ikke alle
produkter har både M‐pak og D‐pak
T‐pak
«Transportforpakning» (f.eks. pall), enheten som transporteres
mellom aktørene i verdikjeden. T‐pak inneholder som oftest flere
D‐pak, men kan i enkelte tilfeller kun inneholde F‐pak.
I,II,III,IV VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,...2
Powered by FlippingBook