Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen - page VI

7
Eksempler på forpakningshierarkier for VVS og VA‐materiell:
Produkter der forpakningsenhetene F‐pak, M‐pak, D‐pak og T‐pak finnes:
F‐pak
M‐pak
D‐pak
T‐pak
Produkter der forpakningsenhetene F‐pak, D‐pak og T‐pak finnes:
F‐pak
D‐pak
T‐pak
I,II,III,IV,V VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,...2
Powered by FlippingBook