Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen - page VIII

9
2. Generelt om identifikasjon og strekkodemerking
Identifikasjon av produkter – F‐pak, M‐pak, D‐pak og T‐pak
I VVS og VA‐bransjen skal produkter identifiseres med NRF‐nummer i klartekst og GTIN
i strekkode og klartekst.
NRF‐nummer er den norske VVS og VA‐
‐sifrede nummersystem for
identifikasjon av produkter. Leverandø
RF‐nummer til sine produkter
og registrere tilhørende informasjon på
.
GTIN er et globalt nummersystem som
ifikasjon av produkter.
GTIN kan ha inntil 14 siffer. Alle forpakningsnivåer: F‐pak, M‐pak, D‐pak og T‐pak skal
ha unike GTIN. For GTIN finnes følgende varianter:
GTIN 8
Benyttes på små produkter (F‐pak)
GTIN 12 Benyttes i USA og Canada (F‐pak, M‐pak, D‐pak og T‐pak)
GTIN 13 Benyttes på F‐pak, M‐pak, D‐pak og T‐pak
GTIN 14 Benyttes på M‐pak, D‐pak og T‐pak. Ikke på F‐pak
Eksempler på strekkoder
EAN‐8
EAN‐13
UPC‐A
ITF‐14
Aktører som mottar og selger produkter fra VVS og VA‐bransjens leverandører, både
nasjonalt og internasjonalt, må kunne håndtere NRF‐nummer og alle typer GTIN.
NRF nummer identifiserer varen. GTIN numrene identifiserer forpakningene, som
konverteres til x antall av varen (NRF nummer)
For F‐pak benyttes GTIN‐13, GTIN‐12 eller GTIN‐8. GTIN‐13 er mest vanlig, og er den
foretrukne i VVS og VA‐bransjen. For M‐pak, D‐pak og T‐pak (ytteremballasje) kan alle
typer GTIN benyttes dvs. GTIN‐14, GTIN‐13, GTIN‐12 eller GTIN‐8 (uvanlig). GTIN‐13 og
GTIN‐14 er mest vanlig på ytteremballasje.
NB!
For leverandører som skal nummerere og merke sine produkter, anbefaler vi å benytte
GTIN‐13 i tillegg til NRF‐nummer. Det gjelder på alle forpakningsnivåene dvs. både
F‐pak, M‐pak, D‐pak og T‐pak.
For nærmere informasjon om oppbygning og struktur for GTIN og merking, henviser vi
til: •
GS1 Guiden Om nummerering og merking av GTIN
GS1 Ytteremballasjeguiden
Disse dokumentene kan fås ved henvend
orway eller kan lastes ned
elektronisk fra GS1 Norway sin nettside:
.
Regelverk for endring av GTIN
Dersom man foretar endringer av et eksisterende produkt, dukker gjerne spørsmålet
I,II,III,IV,V,VI,VII IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,...2
Powered by FlippingBook