Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen - page IX

10
opp om man må tildele en endret pakning et nytt GTIN, eller om man kan beholde det
eksisterende GTIN. Generelt gjelder at dersom en pakning endrer innhold (som
nettovekt eller antall enheter som pakningen inneholder), skal pakningen tildeles et nytt
GTIN. Ved endring av design eller prisendringer beholdes eksisterende GTIN. Ved å gå
inn
IN regler (1) finner du et detaljert regelverk for
hv
beholde eksisterende GTIN.
(1)
/
Regelverk for endring av NRF‐nummer
Dersom man foretar endringer av eksisterende produkt som ikke berører produktets
egenskaper, er det som oftest ikke nødvendig å endre NRF‐nummer. Dette gjelder også
ved endring av produksjonssted.
Dersom man gjør endringer på et produkt som medfører endring av GTIN på F‐pak så
skal det også endres NRF‐nummer.
Dersom man gjør endringer på produktet som medfører endring av GTIN på M‐pak, D‐
pak eller T‐pak så skal ikke NRF‐nummer endres.
Fordelen med dette er bl.a. at NRF‐nummeret kan følge produktet i en lengre periode.
For spørsmål om bytte av NRF‐nummer eller ikke, kontakt NRF!
Strekkodemerking av produkter
Generelt tilbyr GS1‐systemet følgende tre strekkodesymboler for strekkodemerking av
GTIN på F‐pak, M‐pak, D‐pak og T‐pak:
1. EAN/UPC‐symbolet
2. ITF 14‐symbolet
3. GS1‐128‐symbolet
For leverandører som skal strekkodemerke GTIN på sine produkter anbefales følgende:
For mer informasjon, henviser vi til
GS1 Ytteremballasjeguiden
.
EAN/UPC sy bolet
EAN/UPC‐symbolet består av symbolene EAN‐8,UPC‐A (USA og Canada) og EAN‐13. For
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,...2
Powered by FlippingBook