NRF og NRF Databasen har gjennom mange år vært den sentrale kilden til informasjon og distribusjon av produktinformasjon i VA/VVS bransjen. Vårt fokus har vært å gjøre tilgjengelig kvalitetsinformasjon fra leverandører og produsenter til alle aktører innen vår verdikjede. Dette er et oppdrag vi har prioritert og skjøttet vel i mange år.  

Imidlertid er NRF en liten aktør med begrensede ressurser, men innen teknologi og kompetanse har NRF en sterk posisjon i VA/VVS bransjen. NRF Databasen er blant annet grunnlaget for all digitalisering av handelen innen sektoren og har vært det de siste 20 årene.  

De stadig økende krav til innhold, standardisering og tjenester gjør det ressursmessig utfordrende å være en liten aktør og vi har sett behovet for å styrke oss.  

For å tilføre NRF nødvendig styrke og ressurser til å følge opp de økende kravene til digital data-distribusjon, har vi valgt å søke etter samarbeidspartnere som har nødvendig kompetanse og ressurser til å utfylle NRF for fremtiden.  

NRF har derfor valgt å overdra NRF Databasen til Norsk Byggtjeneste AS, gjeldende fra 1/1-21. Da går NRF inn som en egen avdeling i Norsk Byggtjeneste.  
NRF Databasen kommer da inn under et kompetent miljø som kan videreføre det gode arbeidet og grunnlaget som allerede er etablert i NRF Databasen og etablere en sterk aktør. 

Vi er godt fornøyd med avtalen med NBT, og ser frem til å bli med i et større miljø hos en profesjonell partner som kan bidra til å videreutvikle bransjeløsninger og arenaer for standardisering etter modell av bygg. 

Sammen tar vi en posisjon som byggebransjens samlende varedatabase og tar ansvar som en kompetent partner i digitaliseringen i hele byggenæringen.  

Dette vil skape mange nye muligheter, både for oss og våre samarbeidspartnere. 

Vi gleder oss til å videreutvikle samarbeidet med dere med de nye muligheter vi snart kan tilby. 

Aktuelt