NRF nummeret ble etablert som en bransjestandard i 1980 og publisert gjennom Felleskatalogen. De første årene var det ikke behov for produsentspesifikke identifikatorer. Etterhvert som bransjens produktspekter ble mer spesialisert og variert vokste det frem behov for produsenttilkyttede unike NRF nummer på stadig flere produktområder. Derfor påbegynte NRF å etablere dette i begynnelsen av 1990 tallet. Siden den gang er det blitt etablert produsentspesifikke NRF nummer på over 95% av alle produkter i som er registrert i NRF Databasen. Kravet om produsenttilkytning av NRF nummer ble ytterligere skjerpet når den europeiske byggevareforordningen ble innført i 2014, hvor det er krav til indentifikasjon og dokumentasjon av alle produkter som bygges inn i et byggverk. 

NRF nummeret har siden tidlig 2000 tallet vært grunnlaget for digitaliseringen av handelen i vår bransje. Nettbutikker, digitale ordre, ordrebekreftelser, inngående og utgående fakturaer osv, har i mange år vært digitalisert og NRF nummeret er grunnlaget for denne digitaliseringsprosessen. NRF har levert produktinformajson til en rekke aktører og aktørgrupper for import i egne systemer. Dette har vært den spede begynnelsen på digitalisering av bransjen. I dag har vi også lagt inn GTIN nummer som en tilleggsidentifikator, etter ønsker fra bransjen og NRF Databasen er dermed godt forberedt til å fortsette å bidra til digitaliseringsprossen.

Aktuelt