NRF skal etter planen gå inn som egen avdeling i Byggtjeneste, sidestilt med NOBB (Norsk Byggevarebase), og tar med seg sin varedatabase-løsning. De ansatte følger også med, heter det i pressemeldingen.
Byggtjeneste overtar også NRFs forpliktelser overfor eksisterende kunder og brukere. Selve foreningsdriften holdes utenfor.

– Med basis i NOBB har Byggtjeneste en strategisk ambisjon om å utvide virksomheten til å omfatte nærstående bransjer, sier administrerende direktør Øyvind Skarholt i Byggtjeneste.

Skarholt påpeker i pressemeldingen at Byggtjeneste over lang tid har investert i teknologi, systemer og organisasjon som har kapasitet til å forvalte varedatabaser fra nærstående bransjer.

Han mener en løsning hvor Byggtjeneste forvalter NRF-databasen vil bli tatt godt imot av både næringen og myndighetene.

– NRF vil med dette få en profesjonell leverandør med kompetent kapasitet. Dette er et offensivt og fremtidsrettet tilbud til VVS-bransjen, som får tilgang til en solid plattform for effektiv samhandel. Sammen tar vi ansvar i byggenæringen for digitalisering og samhandling, og fremstår styrket mot andre bransjeinitiativ, sier Rune Flengsrud, styreformann i NRF.

Jon Karlsen, styreformann i Byggtjeneste har også tro på den nye løsningen.

– Sammen med aktørene i «rørbransjen» vil vi legge til rette for at varestrukturen vil kunne tilpasses slik bransjen ønsker det. Byggtjeneste har god erfaring med å legge til rette for bransjene med transparente og forutsigbare prosesser som ivaretar alle parter. Vi tar med dette en posisjon som bransjens samlende varedatabase, sier han.

– NRF er en liten aktør, men innen teknologi og kompetanse har vi en sterk posisjon i VA/VVS bransjen. NRF-databasen er grunnlaget for all digitalisering av handelen innen sektoren og har vært det de siste 20 årene. NRF er stolte av det vi har fått til med relativt knappe ressurser og med vår innsikt i rørbransjen ser vi frem til å kunne utvikle et solid fundament videre. De stadig økende krav til innhold, standardisering og tjenester gjør det ressursmessig utfordrende å være en liten aktør og vi så behovet for å styrke oss raskt. Vi er godt fornøyde med å bli med i et større miljø hos en profesjonell partner som kan bidra til å videreutvikle bransjeløsninger og arenaer for standardisering etter modell av bygg, kommenterer Terje Røising, daglig leder i NRF.

Det er, ifølge pressemeldingen, i dag nærmere 100 kunder på leverandørsiden som både bruker NOBB og NRF-databasen. De må da gjøre dobbeltarbeid for å dekke begge markeder.

– Vi kjenner hverandre godt fra før og vi vil nå utover i 2021 investere i gode og robuste løsninger i dialog med de som gjør sine produktdata tilgjengelig via oss - og brukerne av produktdata i hele den norske byggenæringen avslutter Røising og Skarholt.

Aktuelt