Byggtjeneste eier NOBB-VAVVS databasen, som er en norsk bransjedatabase med vareinformasjon for VVS-produkter. Databasen brukes av grossister, forhandlere og utførende firmaer i bransjen. Byggtjeneste og SINTEF samarbeider nå om overføring av SINTEF Teknisk Godkjenning, SINTEF Produktsertifikat, europeisk CPR-sertifikat og Europeisk Teknisk Bedømmelse til NRF databasen.

SINTEF-dokumentasjonen knyttes til enkeltprodukter i NOBB-VAVVS databasen ved bruk av NRF nummer. Dermed kan man se for hver enkelt vare om den har SINTEF-dokumentasjon. Denne kan enkelt lastes ned ved behov, eller overføres elektronisk.

Alle byggevarer skal ha dokumentasjon
Den norske byggevareforskriften krever at alle byggevarer skal ha dokumentasjon, slik at man kan vurdere om byggevaren oppfyller krav i byggteknisk forskrift og er egnet til bruk i norske bygg. SINTEF er utpekt som teknisk kontrollorgan og teknisk bedømmelsesorgan, og har akkrediterte laboratorier for testing av byggevarer.

Forskningssjef Jan Olav Hjermann er svært fornøyd med samarbeidsavtalen.

– Dette gir bransjen enkel tilgang til den SINTEF-dokumentasjon som finnes for VVS-produkter. Mange VVS-produkter har forskriftskrav til sertifisering. SINTEF har mange sertifiseringer for slike produkter, ikke minst for produkter i kontakt med drikkevann. Det er positivt for bransjen at denne dokumentasjonen nå blir lett tilgjengelig, sier Hjermann.

Fra før har SINTEF en samarbeidsavtale med Byggtjeneste om overføring av SINTEF-dokumentasjon til NOBB-databasen. Dermed utvides altså tilbudet til bransjen ved at SINTEF-dokumentasjon overføres til VVS-bransjen gjennom NOBB-VAVVS databasen.

Tilbudet til bransjen utvides
– Byggtjeneste er veldig glad for at vi nå har fått en samarbeidsavtale som sikrer sømløs oppdatering av SINTEF-dokumentene. Byggtjeneste har hatt fokus på SINTEF-dokumentasjon i mange år og manuelle rutiner er ikke godt nok for å sikre bransjen løpende oppdatert innhold, sier avdelingsleder Terje Røising i Byggtjeneste.

– At vi nå kan få dette automatisk oppdatert er viktig for brukerne, og en stor hjelp for leverandører og produsenter som vil få en betydelig enklere hverdag. Så dette er en gledelig nyhet for hele byggenæringen, avslutter Røising.

For at dette skal fungere må produsenter og leverandører som har SINTEF dokumentasjon (PS, TG, CPR, ETA) på sine produkter, melde inn hvilke produkter som er tilknyttet de forskjellige Sintef dokumenten. Dette rapporteres til SINTEF ved å fylle ut en Excel mal, som kan lastes ned ved å klikke på dokument linken opp til høyre for denne artikkelen.

NRF-databasen