test

Om Norske rørgrossisters forening

Norske Rørgrossisters Forening (NRF) er en bransjeforening som arbeider for en positiv utvikling for VVS/VA bransjen og foreningens medlemmer.

Norske Rørgrossisters Forening ble stiftet i 1928 for å få orden på priser og rabatter i VVS bransjen. Det ble etablert en bransjeavtale som regulerte salgspriser og rabatter for bransjens varer. Avtalen ble registrert som bransjeavtale hos daværende Prisnemda og var dermed godkjent av prismyndighetene. Alle grossistene signerte og forpliktet seg til å følge denne bransjeavtalen. 
NRF hadde den gang 32 grossistmedlemmer. NRF utviklet seg etter hvert til å bli en industripolitisk maktfaktor og var en naturlig del av det industripolitiske Norge.

Aktuelt

Norske Rørgrossisters Forening ble stiftet i 1928 for å få orden på priser og rabatter i VVS bransjen. Det ble etablert en bransjeavtale som regulerte salgspriser og rabatter for bransjens varer. Avtalen ble registrert som bransjeavtale hos daværende Prisnemda og var dermed godkjent av prismyndighetene. Alle grossistene signerte og forpliktet seg til å følge denne bransjeavtalen. 
NRF hadde den gang 32 grossistmedlemmer. NRF utviklet seg etter hvert til å bli en industripolitisk maktfaktor og var en naturlig del av det industripolitiske Norge.

Aktuelt