Om ETIM
ETIM er den ledende internasjonale klassifikasjons standarden for tekniske produkter. Ved å utvikle struktur for flyten av teknisk informasjon innen verdikjeden legger ETIM til rette effektive interaksjon mellom profesjonelle bransjefolk over hele verden, og å enklere velge rett produkt og løsning i alle tilfeller.
ETIMs visjon er gjennom å standardisere struktur for informasjonsflyten og tilrettelegg for enklere produktvalg, samt legge til rette for internasjonal informasjonsutvek på tvers av land og språk.

ETIM modellen benyttes i dag i 23 europeiske land, i tillegg til USA, Canada og Russland. Så langt er det 12 land som benytter ETIM for VVS og engasjerer seg i videreutviklingen av denne sektoren med nasjonale og internasjonale ekspertgrupper. Det er dermed den mest utbredte standarden for strukturert informasjonsdistribusjon, også innen vår bransje. Fordi ETIM er språkuavhengig, sikrer standarden trygg deling av informasjon på tvers av landegrensene.

ETIM gir deg muligheten for å samle og dele viktige definerte produktegenskaper i strukturert form og identifiserer og tilrettelegger informasjonsflyten for digital distribusjon. Dette fordi hvert eneste informasjonselement er tilknyttet en unik global ID. Relasjonsstrengen på hvert produkt går gjennom gruppe, klasse, egenskap, verdi og enhet, kombinasjonen av disse danner grunnstrukturen i ETIM modellen.

Nettopp muligheten for språkuavhengig informasjonsdeling er ett viktig argument for å benytte ETIM modellen, i tillegg til at dette er den mest utviklede standarden for tekniske produkter. For internasjonale produsenter gjør språkuavhengigheten det mulig å bearbeide all informasjon i ett land og distribuere dette til nær sagt hele Europa, Cannada og USA. ETIM strukturen støtter både det metriske målesystemet og imperial-systemet.

Så ved bruk av ETIM standarden får du alså ett godt oppsett over egenskaper bransjene i Europa mener er viktige på de forskjellige produktene, en innarbeidet internasjonal og standardisert struktur, samt system for språkuavhengig informasjonsdeling. 

Aktuelt