ETIM ble etablert i 1991, da den nederlandske elektro-installatør foreningen initierte ETIM-prosjektet. På den tiden ble ETIM utviklet som en generell informasjonsmodell for å støtte både analoge og digitale forretningsprosesser til installasjonsselskapene. Men siden ensartet kommunikasjon av produktdata gjennom alle forretningsprosesser i hele verdikjeden, ble ansett som avgjørende dreide modellen seg snart om produktklassifisering for alle tekniske produkter.
Grossister fulgte snart etter og samarbeidet med installatører i ETIM-prosjektet. Den formelle deltakelsen og støtten fra produsentene tok litt lengre tid, men innen 2006 var hele verdikjeden involvert.
I 1998 begynte rørleggersektoren i Nederland å jobbe med ETIM, etterfulgt av skipsbyggingssektoren i 2009 og byggevaresektoren i 2014.

Det siste tillegget er den nye sektoren Verktøy, maskinvare og nettstedsforsyninger i 2020, som innebar en full integrering av proficl@ss klassifisering i ETIM.
ETIM i dag er flerfaglig, mange språklig og omfatter tekniske egenskaper for produkter innen bygg, VVS, elektro, maritim og verktøy. 

ETIM International ble etter hvert grunnlagt for å samle lokale ETIM-organisasjoner over hele verden. ETIM International er en ideell forening der de ulike nasjonale ETIM-organisasjonene deltar. Med Brussel som det offisielle hovedkontor består ETIM International av følgende formelle organer: generalforsamlingen, hovedstyret og standardiseringskomiteen. Generalforsamlingen (GA) er det høyeste formelle organet i organisasjonen og har full myndighet til å nå målene og ratifisere visjonen og strategien til ETIM International. Hvert land har en stemme i GA, formelle beslutninger blir tatt av flertallet. GA velger ikke bare ETIM International Executive Board - organet som har ansvaret for å implementere GA-retningslinjer - men har også myndighet til å etablere bestemte politiske grupper og arbeidsgrupper.

ETIM Standardisation Committee (SC) er det sentrale organet for alle beslutninger om standardiseringsprosessene av ETIM, og overvåker alle tekniske aspekter ved ETIM-modellen i sin helhet. SC gjennomgår alle foreslåtte endringsforespørsler (godta, omarbeide, avvise) ved hjelp av Classification Management Tool (CMT). 

Standardiseringskomiteen
ETIM Standardisation Committee (SC) er det sentrale organet for alle beslutninger om standardiseringsprosessen av ETIM, og overvåker alle tekniske aspekter ved ETIM-modellen i sin helhet. SC gjennomgår alle foreslåtte endringsforespørsler (godta, omarbeide, avvise) ved hjelp av Classification Management Tool (CMT). Hvert medlemsland og hvert Global Industry medlem delegerer en av sine ETIM tekniske eksperter til SC. Avhengig av anledning og emne, administrerer SC all teknisk koordinering og samarbeid med andre klassifiseringsinitiativer, innenfor parametre som blir bestemt av styret og/eller generalforsamlingen. For hver ekstra sektor som betjenes av ETIM, er en dedikert SC-underkomité satt opp for sektorspesifikke diskusjoner rundt innhold og endringsforespørsler. Alle medlemmer av SC og og de dedikerte sektor-komiteene er fagfolk direkte tilknyttet en nasjonal ETIM organisasjon. Dette sikrer fagkompetansen i alle avgjørelser.

Aktuelt