ASTO blir AS+

Gode produkter kan alltid bli bedre, noe Wavin AS+ er et perfekt eksempel på. Wavin har tatt alle de gode kvalitetene fra Asto og forbedret dem ytterligere. 

Støpejernsdimensjonene til Asto er byttet ut med standard plastdimensjoner fra 50 til 200 mm. Brukervennligheten er dermed betraktelig bedre. Avløpssystemets unike materialsammensetning gir optimal støydemping. 

Muffens utforming halverer behovet for monteringskraft ift gamle ASTO, og ferdigsmurt pakning sikres enkel og garantert lekkasjefri montering.  AS+ er støyklassifisert hos Fraunhofer, og branntestet hos RISE Fire Research AS.

AS+ kan tegnes med milimeterpresisjon i BIM, og Wavin bistår gjerne med lydberegninger ved større prosjekter. 

Aktuelt