Overvannsrør – korrugerte dobbeltveggede rør med dimensjon angitt i utvendig diameter

Kjennetegnet på disse overvannsrørene er at de betegnes med utvendig diameter. Selv om konsulentene beregner vannføring gjennom ulike rør ved hjelp av innvendig diameter, foretrekker mange entreprenører å forholde seg til rør angitt med utvendig diameter.

Derfor lanserer Wavin nå et nytt DV DI korrugert overvannsrør, sort med hvitt innersjikt for optimal inspeksjon. 

Aktuelt